Prehľad kategórií

Prehľad všetkých kategórií
PRIEMYSELNÁ VÝROBA
Výroba potravín
Výroba nápojov
Výroba tabakových výrobkov
Výroba textilu
Výroba odevov
Výroba kože a kožených výrobkov
Výroba dreva a výrobkov z dreva a korku okrem nábytku; výroba predmetov zo slamy a prúteného materiálu
Výroba papiera a papierových výrobkov
Tlač a reprodukcia záznamových médií
Výroba koksu a rafinovaných ropných produktov
Výroba chemikálií a chemických produktov
Výroba základných farmaceutických výrobkov a farmaceutických prípravkov
Výroba výrobkov z gumy a plastu
Výroba ostatných nekovových minerálnych výrobkov
Výroba a spracovanie kovov
Výroba kovových konštrukcií, okrem strojov a zariadení
Výroba počítačových, elektronických a optických výrobkov
Výroba elektrických zariadení
Výroba strojov a zariadení i. n.
Výroba motorových vozidiel, návesov a prívesov
Výroba ostatných dopravných prostriedkov
Výroba nábytku
Iná výroba
Oprava a inštalácia strojov a prístrojov

PRIEMYSELNÁ VÝROBA

Počet firiem: 107
Zobrazujem: 0 - 20
Pridať firmu
IČOFirma
44200285: Adriana Valušiaková
43336604: Andrea Črepová
40933032: Anna Mydliarová
41421451: Anton Dudáš
40931536: Anton Staš
44882351: Bc. Matej Bodor
37039644: Dušan Samolej
43586848: Dušan Šomega
37574078: Dušan Veselovský
33028648: Eduard Glemba Kvety Gentiana výroba vencov a kytíc
17875633: Eduard Mydliar
40933024: Eva Glembová
33022151: František Bulla
17874131: Husarčík Anton
41817648: Igor Huba
43256732: Ivan Fukas
37043820: Ivan Staš
43843841: Ján Črep
40931544: Ján Glemba
41422201: Ján Hlad